Uitbreiding nachtvisserij thema Carp 2010

Voor de bijna 250.000 karpervissers die ons land telt is het nachtvissen heel gewoon en een zeer wezenlijk onderdeel van hun hobby. Onder deze groep bestaat er een toenemende behoefte om ook buiten de drie zomermaanden te mogen nachtvissen.

De uitbreiding van de nachtvisserij is dan ook gekozen tot het thema van de beurs Carp 2010.

De behoefte aan een verruiming van de nachtvisperiode bestaat al langer. Sommige hengelsportfederaties en -verenigingen hebben dit gesignaleerd en zijn vervolgens in actie gekomen. Zo mag er in de Federatie Groningen-Drenthe
op ca. 95% van alle wateren in beide provincies het hele jaar door ’s nachts worden gevist en is het nachtvissen in de
Federatie Oost-Nederland het gehele jaar door in vrijwel alle federatiewateren toegestaan.

Ook enkele hengelsportverenigingen staan toe dat er op een of meerdere van hun wateren het hele jaar door ’s nachts
wordt gevist.

Meer mogelijkheden

Toch is er nog veel meer mogelijk waar het de uitbreiding van de nachtvisserij betreft. De KarperStudiegroep Nederland
(KSN) heeft dit bij de overige zes hengelsportfederaties en Sportvisserij Nederland onder de aandacht gebracht en ervoor
gekozen om ‘Uitbreiding Nachtvisserij’ als thema voor Carp 2010 te laten fungeren.

Op de beurs die op 6 en 7 februari in de Zwolse IJsselhallen plaatsvindt, zal dit thema door de KSN worden uitgedragen. Daarbij zal ook nadrukkelijk de hulp van alle karpervissers worden ingeroepen om dit onderwerp bij hun hengelsportvereniging aan de orde te stellen.

Bron: Hèt Visblad jan. '10

-> Meer Carp 2010

Share